Ervaring opdoen buiten kantoortijden

Een opleiding volgen voor en in de creatieve sector/evenementenindustrie brengt met zich mee dat er al tijdens de opleiding activiteiten zijn buiten reguliere kantoortijden van 9.00 tot 17.00 uur.  Zo zijn er soms activiteiten vanuit de school die plaatsvinden in de avonden of schoolvakanties waar uw zoon/dochter aan deelneemt.

Per activiteit wordt nog nader bepaald om welke tijden het gaat. Wij houden er zo veel mogelijk rekening mee dat avonden niet later zijn dan 22.30 uur zodat iedereen nog met het OV naar huis kan. Indien we daarvan af moeten wijken, dan wordt dat tijdig gecommuniceerd. Er is altijd de zorg vanuit de school en het stagebedrijf dat uw kind veilig en op tijd naar huis kan. 

Volgt u zoon of dochter een opleiding bij de afdeling Artiest dan loopt hij/zij stage bij de Creative Box, het impresariaat van ons college waar zij worden begeleid in hun ontwikkeling van "een ondernemende student zijn" naar "ondernemer zijn". In dat kader krijgt uw zoon/dochter kansen aangereikt om professionele ervaring op te doen in de beroepspraktijk door op te treden of aan een netwerkevent deel te nemen. Dit vindt regelmatig plaats in avonduren of weekenden.

 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: